Dodatkowy Plan Polowań Zbiorowych

 
DODATKOWY PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 1 „PUSZCZA” W PISZU
W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018

 
             Zarząd Koła łowieckiego Nr 1 „PUSZCZA” w Piszu w trosce o wykonanie ROCZNEGO PLANU ŁOWIECKIEGO jelenia ( łani ) postanowił przenieść planowane polowanie zbiorowe w dniu 13.01.2018 roku z obwodu łow.255 na obwód 254 oraz zorganizować dodatkowe polowanie zbiorowe w dniu 14.01.2018 roku w obwodzie łow.254 i 285.


Zarząd Koła
Do wiadomości:
1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Pisz
2.Burmistrz Pisza
3.Burmistrz Białej Piskiej
4.PZŁ ZO w Suwałkach
5. a/a


Polityka cookies