Dodatkowy Plan Polowań Zbiorowych

DODATKOWY PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 1 „PUSZCZA” W PISZU
W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018

 
               Zarząd Koła łowieckiego Nr 1 „PUSZCZA” w Piszu w trosce o wykonanie ROCZNEGO PLANU ŁOWIECKIEGO dzika postanowił zorganizować dwa dodatkowe polowanie zbiorowe w obwodzie 101 w dniu 28.01.2018 r oraz 31.01.2018 roku. Jednocześnie będzie to powiązane z przeszukiwaniem terenu na ewentualność padłych dzików.


Zarząd Koła

Do wiadomości:
1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowogród
2.Wójt Gminy Kolno
3. ZO PZŁ w Łomży
4. a/a


Polityka cookies