Przestrzelanie broni

P R Z E S T R Z E L A N I E   B R O N I

                  Zarząd Koła Łowieckiego Nr 1 „PUSZCZA” w Piszu powiadamia wszystkich członków Koła , że w dniu 08.04.2018 roku zostanie zorganizowane przestrzelanie broni kulowej na strzelnicy w Ełku. Rozpoczęcie przestrzelania planowane jest na godz.10,00.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Zarząd Koła


Polityka cookies