Powiadomienie

P O W I A D O M I E N I E
Zgodnie z obowiązującą procedurą przeszukiwania i zbierania padłych dzików w obszarach , gdzie występuje lub może występować ASF Zarząd Koła Łowieckiego Nr 1 „PUSZCZA” w Piszu postanowił zorganizować akcję poszukiwań w naszych obwodach ( 254 , 285 , 255 , 101) w dniach 17.06.2018 roku. Zarząd apeluje do wszystkich członków koła aby uczestnictwo w tej akcji potraktować jako obowiązek i liczy na liczne uczestnictwo. Zbiórka wszystkich uczestników poszukiwań wyznaczona jest na godz. 08:00 ul. Leśna.


Zarząd Koła
 

Polityka cookies