Prace gospodarcze

PRACE GOSPODARCZE
 
Zarząd Koła Łowieckiego Nr 1 „PUSZCZA” w Piszu zawraca się do Wszystkich Członków koła o zwiększenie aktywności i większe zaangażowanie w pracach przy naprawach i remontach urządzeń łowieckich takich jak:
Ambony – wymiana pokryć dachowych oraz drabin
Piwnice – remont ( obw.255)
Paśniki – remont ( obw.255)
Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do gospodarzy obwodów cele pobrania materiałów niezbędnych do wykonania w/w prac oraz uzgodnienia terminów ich wykonania. Temat ten proszę potraktować jako BARDZO PILNY.
Numery telefonów gospodarzy łowisk :
Kol.Waldemar Kus obw.285 tel.511 449 690
Kol.Grzegorz Grzegorzewski obw.254 tel.607 101 979
Kol.Andrzej Florczyk obw.255 tel. 505 675 153
Prosimy o aktywny udział w w/w pracach.

Zarząd KołaPolityka cookies