Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „PUSZCZA” w Piszu

na podstawie§ 39 pkt 1 Statutu PZŁ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła na dzień 31 sierpnia 2019 roku o godz.10:00 na działce stanowiącej własność Koła w miejscowości KOCIOŁ.

1. Otwarcie obrad

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.

4. Wybór komisji wniosków i uchwał oraz komisji skrutacyjnej
.
5. Przedstawienie projektu dalszego zagospodarowania działki oraz dyskusja.

6. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego zagospodarowania działki.

7. Szkolenie w zakresie użytkowania EKEP (Elektroniczna Ksiązka Ewidencji Pobytu Myśliwych na polowaniach indywidualnych).

8. Wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.


Za Zarząd
 

Polityka cookies