Zarząd Koła


Zarząd  Koła


p.o. Prezes      -    Huma Andrzej            tel. 505 317 010
Łowczy  -        Maciuk Zbigniew                                 
Skarbnik -        Grajko Waldemar          tel. 509 626 905
Sekretarz  -     Huma Andrzej               tel. 505 317 010
Członek  -       Florczyk Andrzej           tel. 505 675 153


Komisja Rewizyjna


Dąbrowski Jan
Jabłoński Stanisław
 Gacki Andrzej
Kozioł Grzegorz


Polityka cookies